Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG) koristi kolačiće (cookkies) za prikazivanje web stranice i pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.

Klikom na PRIHVAĆAM KOLAČIĆE suglasni ste s korištenjem kolačića, te pohranjivanjem kolačića na Vaše računalo ili mobilni uređaj.

Više o kolačićima možete saznati na POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI I POLITIKA KOLAČIĆA.

Postavke kolačića u svakom trenutku možete promijeniti na POSTAVKE KOLAČIĆA.

POLITIKA KOLAČIĆA

Web stranica hssg.hr koristi kolačiće.

Kolačići su datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašem tvrdom disku, što omogućuje prepoznavanje postavki prilikom sljedeće posjete web stranici hssg.hr.

Kolačići ne mogu identificirati osobu, već se isključivo odnose na postavke stranice.

Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na Vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Napomena: svrha kolačića je omogućavanje prikazivanja web stranica i pružanje boljeg korisničkog iskustva i fukcionalnosti. Brisanjem ili sprječavanjem uporabe kolačića možete onemogućiti funkcioniranje web stranice ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u Vašem pregledniku.

Kako bi web stranica hssg.hr mogla koristiti kolačiće sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR), EU 2016/79) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), potrebna nam je Vaša privola, koju možete dati i mijenjati u svakom trenutku na POSTAVKE KOLAČIĆA.

POSTAVKE KOLAČIĆA

  • OBAVEZNI KOLAČIĆI

Kolačići koje koristi hssg.hr omogućuje svojim korisnicima brzo, nesmetano i sigurno korištenje web stranice hssg.hr. Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje stranice i ne mogu se isključiti te ne pohranjuju informacije koje bi Vas mogle identificirati. Svi kolačići koji se prikupljaju u skladu su s POLITIKOM ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA.

  • NEOBAVEZNI KOLAČIĆI

KOLAČIĆI ZA ANALITIKU

Kolačići koje hssg.hr prikuplja s ciljem unaprijeđenja svojih usluga. Ovi kolačići podrazumijevaju sve one podatke koji se tiču broja posjeta stranice, popularnosti sadržaja, kao i dr. analitičkih podataka. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su anonimni.

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

HSSG posebnu pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka posjetitelja web stranice hssg.hr.

Politikom zaštite privatnosti HSSG uređuje način postupanja s informacijama koje se prikupljaju i obrađuju prilikom posjete web stranici hssg.hr.

Obrada osobnih podataka temelji se na zakonskoj obvezi, odnosno na Općoj uredbi o zaštiti podataka, (GDPR – eng. General Data Protection Regulation), EU (2016/79) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Osnovni pojmovi sukladno GDPR-u (čl. 4.):

  • OSOBNI PODACI – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
  • PRIVOLA ISPITANIKA – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

HSSG ne prikuplja Vaše osobne podatke, osim u slučaju kada ste ih Vi izričito učinili dostupnima, čime pristajete, odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u svrhe opisane u Politici i postavkama kolačića.

Sigurnost:

Podatke koje HSSG prikupi na svojoj web stranici savjesno su zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa, neovlaštenog izdavanja ili bilo kojeg drugog vida neovlaštenog korištenja osobnim podacima.

Prava korisnika i kontakt:

Voditelj obrade: Hrvatski sportski savez gluhih, Maksimirska 51a, 10 000 Zagreb

Službenik za zaštitu podataka: hss.gluhih@gmail.com

Prava korisnika propisana Uredbom su: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole i pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Korisnici ostvarenje svojih prava mogu zatražiti putem e-maila: hss.gluhih@gmail.com, ili na adresu Hrvatski sportski savez gluhih, Maksimirska 51a, 10 000 Zagreb.

Privolu, koju je korisnik web stranice hssg.hr prethodno dao, korisnik može u bilo kojem trenutku povući u cijelosti ili djelomično, u elektroničkom obliku na e-mail: hss.gluhih@gmail.com ili u pisanom obliku na adresu Hrvatski sportski savez gluhih, Maksimirska 51a, 10 000 Zagreb.

Napominjemo kako će sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjali.

Veze s drugim stranicama:

Ova Politika zaštite privatnosti odnosi se isključivo na web stranicu hssg.hr.

Web stranica hssg.hr sadrži veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova Politika zaštite privatnosti.

Kako bi zaštitili svoje osobne podatke na drugim mrežnim stranicama, a čije su veze na stranici hssg.hr, molimo Vas da se upoznate s Politikom zaštite privatnosti na svakoj mrežnoj stranici kojoj pristupate direktno preko naše web stranice.

Napominjemo da hssg.hr ne snosi odgovornost za zaštitu osobnih podataka za bilo koju mrežnu stranicu, a za koju postoji veza na našoj web stranici.

Obavijest o promjenama i kontakt

U slučaju bilo koje promjene Politike zaštite privatnosti, istu će hssg.hr objaviti na svojoj početnoj stranici.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za Politiku zaštite privatnosti, možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka elektroničkim putem na e-mail adresu: hss.gluhih@gmail.com.

Close Menu