Klubovima stavljamo na raspolaganje slijedeće dokumente u PDF formatu koji se mogu preuzeti i ispisati:

1. Prijava grana športova (PDF)

2. Pristupnica i zahtjev za registraciju igrača u HŠSG (PDF)

3. Podaci o članovima odbora udruga članica HŠSG (PDF)

4. Prijava domaćinstva – Organizator državnih prvenstava (PDF) 

5. Ispisnica (PDF) 

6. Izjava za posudbu igrača (PDF) 

Close Menu